Úvod > Nabízíme > Chytrá regulace
Aktuality
Žádné články nejsou k dispozici.
Stáhnout prospekt

Chytrá regulace ACONDTherm

Může regulace ACONDTherm zvýšit topný faktor tepelného čerpadla ze 3 na 4?

Ano, může. Tepelné čerpadlo se chová jako každé jiné čerpadlo, tzn. že příkon je závislý na překonávaném rozdílu hladin. Např. pokud má vodní čerpadlo překonávat rozdíl hladin 35 m, potřebuje k tomu výstupní tlak vyšší než 3,5 bar (1 bar je přibližně 1 atm). Na rozdíl hladin 50 m ale potřebuje již tlak vyšší než 5 bar a tím samozřejmě při stejném dopravovaném množství i vyšší příkon. Stejně tak pokud tepelné čerpadlo má dodávat teplotu vody 35°C, má kompresor nižší výstupní tlak a tím nižší příkon než při teplotě 50°C.

Topný faktor tepelného čerpadla (COP) vyjadřuje, kolik kW tepla tepelné čerpadlo vyrobí z 1 kW příkonu. Např. topný faktor 3 znamená, že z 1 kW příkonu vyrobí 3 kW tepla.

Příklady topných faktorů:

TČ AM** 
TČ H***
TČ H***
TČ W***
TČ W***
vzduch 7°C/voda 35°C = 4,5 
vzduch 7°C/voda 35°C = 3,8
vzduch 2°C/voda 35°C = 3,5
vzduch 10°C/voda 35°C = 4,5
vzduch 2°C/voda 35°C = 3,8
vzduch 7°C/voda 50°C = 3,3
vzduch 7°C/voda 50°C = 2,8
vzduch 2°C/voda 50°C = 2,6
vzduch 10°C/voda 50°C = 3,2
vzduch 2°C/voda 50°C = 2,8

Z těchto příkladů vyplývá, že topný faktor (účinnost) tepelného čerpadla je velmi závislý na teplotě topné vody. Zvýšení teploty vody o 15°C znamená snížení topného faktoru 0,9 až 1,2. Proto také u vysokoteplotních tepelných čerpadel žádný dodavatel neudává topný faktor např. při venkovní teplotě -15°C (kdy je vysoká teplota vody potřebná) a výstupní teplotě vody 75°C.

Tepelná čerpadla používají ekvitermní regulaci, kde nastavování požadované teploty topné vody je podle venkovní teploty – nastavuje se ekvitermní křivka. Je však velký rozdíl mezi potřebou tepla na vytápění pokud např. fouká silný vítr a nesvítí slunce a situací, kdy svítí slunce a je bezvětří. V tomto případě klesá potřeba tepla na vytápění až téměř na nulu, počítejme však, že klesne pouze např. na 40%.

Pokud v horších podmínkách potřebuji střední teplotu topné vody např. 40°C, tedy přívodní vodu do radiátorů 45°C a vratnou 35°C, potom při poklesu potřeby tepla na 40% mi postačí střední teplota vody 28°C, tj. přívodní voda do radiátorů 30°C a vratná 26°C. Rozdíl výstupních teplot z TČ je 45 – 30 = 15°C. Tepelné čerpadlo s ekvitermní regulací dodává pořád teplotu vody 45°C při topném faktoru např. 3 i když by postačila 30°C vyráběná při topném faktoru 4.  Oproti tomu regulace ACONDTherm nenastavuje teplotu topné vody podle venkovní teploty, ale podle spotřeby tepla v objektu, tzn. s nejvyšším možným topným faktorem.

Online poptávka chytré regulace ACONDTherm

Jméno / Firma *
Adresa
Okres *
Telefon *
Váš e-mail *
Text poptávky *
Položky s hvězdičkou jsou povinné.
NAŠE OCENĚNÍ
ZLATÁ
IBF BRNO 2014
ZLATÁ
AquaTerm 2014
ZLATÁ
VKV 2013

DALŠÍ OCENĚNÍ

Webdesign a redakční systém animato.pnganimato.cz